MySQL

SQL

SQL, insanların veritabanı sistemleri ile konuşmasını
sağlayan popüler bir dildir.
SQL, tüm veritabanı programlarında kullanılabilir.
SQL bir dildir, ancak programlama dili değildir.
Program geliştirme aşamasında SQL’den faydalanılır,
tek başına bu için yeterli değildir.

SQL Nedir?

“Structured Query Language” yani “Yapısal Sorgulama
Dili” olarak açılımını yapabiliriz.
Kullanıcı SQL kullanırken Fonksiyon ve Prosedür
yazamaz.
SQL’de şartlı ifadeler, döngüler ve karşılaştırmalar (if,
case, next, do) bulunmaz.
Bu eksikliği gidermek için Oracle PL/SQL, Microsoft
SQL Server, Sybase’de T-SQL dilini geliştirmiştir.

Oracle tarafından kullanılan PL/SQL komutları ile TSQL birçok noktada hemen hemen aynıdır.
SQL’de kullanılamayan prosedür, fonksiyon, şartlı
ifadeler , döngüler ve karşılaştırmalar kullanılabilir.
PL/SQL ve T-SQL if, case, for..next gibi programlama
için gereken işlemleri kullanmayı olanağını sunar.

PL/SQL ve T-SQL sadece içerisinde SQL komutları
kullanabilen bir dildir.
Yani SQL’in yapısını değiştirmemişlerdir.
Veritabanı programları tüm uygulamalarda SQL
kullanmayı esas almıştır.
Veritabanı programlarını kullanarak yaptığımız tüm
işlemlerin arkasında SQL komutları çalıştırılır.

SQL’in veritabanı işlemleri için kullanılan komutları 5
kategoride toplanabilir.
Veri sorgulama komutları
Tabloya veri ekleme, değiştirme ve silme komutları
Veritabanı nesneleri oluşturma, değiştirme ve silme
komutları
Veritabanına ve veritabanı nesnelerine erişimi kontrol
etme komutları
Veritabanının tutarlığını ve bütünlüğünü koruma
komutları

SQL temelde 3 alt ifade grubundan oluşur.

1- Veri Tanımlama Dili
Data Defination Language – DDL
2-Veri İşleme Dili
Data Manuplation Language – DML
3-Veri Kontrol Dili
Data Control Language – DCL

Veri Tanımlama Dili
Tablo, trigger, view gibi veritabanı nesneleri tanımlanır.
3 temel ifade içerir: CREATE, ALTER, DROP
Create; nesne tanımlar.
Alter; nesne üzerinde değişiklik yapar.
Drop; nesne siler.

Veri İşleme Dili
Veri üzerinde düzenlemeler yapar.
INSERT; tabloya veri ekler.
UPDATE; tablodaki verileri günceller.
DELETE; tablodaki verileri siler.
*SELECT; tablodaki veri seçer ve raporlar.

Veri Kontrol Dili
VTYS’de tanımlı roller ve kullanıcılar için ifade ve nesne
kullanma izni tanımlar.
Temel 3 ifadeden oluşur: GRANT, REVOKE, DENY
Grant; erişim izni verir.
Revoke; erişim iznini kaldırır.
Deny; erişim engeller.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu